Offentlig sektor

Evenemang

Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys i kommunal sektor?

Utbildning för offentlig sektor

Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont, som stjäl dyrbar tid från verksamheten. I själva verket är den interna kontrollen en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet.

För att vidareutveckla sin riskanalys är det viktigt att arbeta systematiskt och använda rätt metoder. Under den här utbildningen ger vi dig verktygen du behöver på vägen.

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till anställda och förtroendevalda, som har en viktig funktion i arbetet med intern kontroll och riskanalys inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Innehåll

  • Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling
  • Riskanalys och olika modeller för att arbeta med det
  • FMEA och VOR-matris
  • Vad leder till framgång? 
  • Goda exempel från andra kommuner
  • Praktiska övningsuppgifter – vi kommer att arbeta med era mål och processer
  • Hur genomför vi en genomtänkt riskanalys? 
  • Hur skapar vi en genomtänkt och "klok" riskorganisation?

Kontakt

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat ... Mer