Evenemang

Intern kontroll i framkant

Utbildning för offentlig sektor

Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont som stjäl dyrbar tid från verksamheten. Men tänk om den interna kontrollen istället kunde ses som en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet. För att kunna nå dit är det viktigt att ansvariga personer på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt sprider det "goda" budskapet om intern kontroll. I syfte att möjliggöra ett sådant arbete erbjuder vi en inspirerande dag i ämnet.

Utbildningen riktar sig i första hand till anställda och förtroendevalda som har en viktig funktion i arbetet med den interna kontrollen inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Innehåll

  • Intern kontroll som en del av styrning och verksamhetsutveckling
  • Varför är intern kontroll viktigt?
  • Riskanalys
  • COSO, ERM – hjälpmedel för att förbättra den interna kontrollen
  • Hur kan kontrollmiljön förbättras?
  • Goda exempel från några kommuner
  • Genomgång av modell och praktisk utformning av den interna kontrollen
  • Vad leder till framgång?

Kontakt

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat ... Mer