Artikel

Koncernredovisning

Grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisning

Under utbildningsdagen varvar vi kortare föreläsningsavsnitt med ett antal praktiska fall och frågeställningar. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna upprätta koncernbokslut och känna till de vanligaste justeringsposterna i samband med upprättande av koncernbokslut.

Innehåll

  • Grundläggande koncernredovisningsregler
  • Förvärvsanalys
  • Elimineringar
  • Internvinster
  • Avstämning av eget kapital
  • Försäljning

Målgrupp

Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med koncernredovisning inom alla statliga, kommunala/
landstingskommunala verksamheter och bolag.

Hade du nytta av den här informationen?