Artikel

Kostnadskontroll inom utbildningssektorn

Grundkurs samt avancerad påbyggnadsutbildning

För att kunna ha full kontroll över kostnadsutvecklingen under året krävs att alla inblandade har relevant kompetens. För att få effekt av kompetensen behöver den stöd av en god kultur samt ändamålsenliga kvalitetssäkringsprocesser.

Kostnadskontroll inom utbildningssektorn – Grundläggande kurs (1 dag)

För att kunna ha full kontroll över kostnadsutvecklingen under året krävs att alla inblandade har relevant kompetens. För att få effekt av kompetensen behöver den stöd av en god kultur samt ändamålsenliga kvalitetssäkringsprocesser.

 • Förståelse för tidshorisont
 • Kostnadsdrivande processer
 • Budget, steg 1
 • Periodisering
 • Kontering

Målgrupp

Ekonomiassistenter, skolekonomer, rektorer och verksamhetschefer

Kostnadskontroll inom utbildningssektorn – Avancerad kurs (2 dagar) påbyggnad på ovan

 • Budget, steg 2
 • Periodisering steg 2
 • Uppföljning
 • Styrning
 • Kultur
 • Kontrollmiljö
 • Att leda ekonomer 
 

Målgrupp

Skolekonomer, rektorer och verksamhetschefer

 
Hade du nytta av den här informationen?