Artikel

Ledarskap för noviser

Allt fler inser att det inte bara är de formella cheferna som behöver förstå och kunna utveckla sina ledaregenskaper.

I komplexa organisationer krävs att alla vid något tillfälle agerar ledare. Vad innebär det då att vara en bra ledare och en bra förebild? Detta och mycket annat tar vi upp under denna utbildning.

Innehåll

  • Vad i omvärlden påverkar din kommun?
  • Vikten av ett bra ledarskap
  • Det personliga ledarskapet
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Joharis fönster
  • Indianernas sätt att se på ledarskap
  • Praktiska övningsuppgifter

Målgrupp

Mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare och andra personer med intresse för ledarskap.

Hade du nytta av den här informationen?