Evenemang

Medarbetarskap

Utbildningar för offentlig sektor

Vad är det som gör att vissa organisationer har en kultur som får medarbetarna att växa? Hur skapas en positiv kultur? Och hur kan en negativ medarbetarkultur bearbetas? Det är inte bara de formella cheferna som behöver förstå och utveckla sina ledaregenskaper. I komplexa organisationer måste alla medarbetare vid något tillfälle agera ledare. Detta kräver ett medarbetarskap.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personalchefer, förvaltningschefer, ekonomichefer, verksamhetschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalredogörare, mellanchefer och verksamhetsledare i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund samt kommunala bolag.

Innehåll

• Definition av motivation och incitament
• Vad leder till ett klimat präglat av missnöje?
• Hur bearbetar vi ett missnöjesklimat i en organisation?
• Motivations- och hygienfaktorer
• Kreativa timmen – hur ökar vi motivationen?
• Ledarskap för ett bättre medarbetarskap
• Praktiska övningsuppgifter

Kontakt

Harald Jagner

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat ... Mer