Artikel

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys blir allt viktigare komponenter i kommunernas strategiska och operativa arbete. Vilka händelser påverkar oss just nu och på vilket sätt påverkar de oss? Hur ska vi förhålla oss till det som händer runtomkring oss? Dessa och andra relevanta frågeställningar kommer vi att diskutera under denna kursdag.

Innehåll

  • Hur påverkas din kommun av omvärlden?
  • Vad är omvärldsbevakning/omvärldsanalys
  • Vad är en trend och vilka trender ser vi just nu?
  • På vilket sätt påverkas vi av trenderna?
  • Modell för att systematisera omvärldsbevakningen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till förvaltningschefer, mellanchefer, ekonomer, controllers, verksamhetsledare samt andra personer som på olika sätt arbetar med omvärldsbevakning.

Hade du nytta av den här informationen?