Evenemang

Politikerutbildning

Utbildning för offentlig sektor

Som förtroendevald har du ett stort ansvar och möter ständigt nya, spännande utmaningar. Frågan är vilka utmaningar som väntar och hur du förbereder dig för dem? Vilken roll spelar politikerna i den faktiska styrningen av kommunerna? Dessa och flera andra aktuella och tankeväckande frågor tar vi upp under en inspirerande utbildningsdag.

Innehåll

 • Den kommunala självstyrelsen – innebörd och utmaningar
 • Gränsdragning mellan politiker och tjänstemän – var går den?
 • Hur styr vi som politiker förvaltningen?
 • Vad ska politikerna syssla med?
 • Vilka är de största utmaningarna de närmsta 5 åren?
 • Vilka är framtidsfrågorna?
 • Hur följer vi upp externa utförare?
 • Vad händer i vår omvärld som påverkas oss?
 • Vad kännetecknar en framgångsrik organisation?
 • Styrning och intern kontroll
 • Uppsiktsplikten samt nämndernas ansvar

Utbildningsledare

Torbjörn Bengtsson har över 20 års erfarenhet av rådgivning och utbildning i den offentliga sektorn och har genomfört föreläsningar i ett stort antal kommuner.

Målgrupp

Förtroendevalda (nämnder och styrelser), fullmäktigeledamöter samt revisorer.