Artikel

Redovisning för noviser

Den här praktiska kursen ger grundkunskaper i bokföring och redovisning

Under utbildningen går vi igenom hur en modern kontoplan är uppbyggd och hur denna passar ihop med bokföringslagen, samt hur arbetet med den löpande bokföringen ser ut rent praktiskt. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska ha grundkunskaper i löpande bokföring för att kunna hantera redovisningen av de dagliga transaktionerna i en verksamhet.

Innehåll

  • De ekonomiska begreppen
  • Dubbel bokföring
  • Bokföringslagen
  • BAS-kontoplanen
  • Moms
  • Kontering av de vanligast förekommande affärshändelserna i företag
  • Personalskatter och arbetsgivaravgifter

Målgrupp

Administratörer, handläggare och assistenter som arbetar eller vill arbeta med ekonomi inom alla statliga, kommunala/
landstingskommunala verksamheter och bolag.

Hade du nytta av den här informationen?