Evenemang

Svenska kyrkans skattesituation

Utbildning för offentlig sektor

I de verksamheter som bedrivs inom Svenska kyrkan uppkommer ofta frågor som gäller skatt. Vilka verksamheter är skattepliktiga respektive skattebefriade? Även om en verksamhet inte är inkomstpliktig finns skattefrågor hänförliga till de personer som är anställda i verksamheterna.

Hur ska förmåner hanteras?

Välkommen till en heldagsutbildning där vi behandlar dessa frågor. Vi gör även en civilrättslig genomgång av hantering av gåvor och stiftelser. Genomgången tar avstamp i föreläsarnas erfarenhet av tidigare stiftelse- och gåvorelaterade uppdrag för Svenska kyrkan och inriktar sig särskilt på vad som skiljer en ändamålsbestämd gåva från en stiftelse, samt hur och när en församling kan avsluta en stiftelse som man förvaltar.

Innehåll

  • Gränsdragningen mellan skattepliktig och skattebefriad verksamhet
  • Gällande regler om allmännyttig verksamhet
  • Gällande regler om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform
  • Momsfrågor
  • En civilrättslig genomgång av hantering av gåvor och stiftelse

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom Svenska kyrkan som har ansvar för ekonomi och hantering av deklarationer och skattefrågor.

Utbildningsledare

Johan Mikaelsson är senior manager på Deloitte. Johan är ansvarig för Deloittes arbetsrättsteam och tidigare advokat. Han har en gedigen arbetsrättslig och associationsrättslig erfarenhet av det arbetsrättsliga området och är van föreläsare i ämnet, såväl för jurister som för personer med mindre juridisk erfarenhet.

Kontakt