Artikel

The Solution revolution:

Samarbete för att lösa dagens viktigaste samhällsproblem

Författarna och Deloitte-medarbetarna William Eggers och Paul Macmillan undersöker hur den offentliga och privata sektorn samarbetar för att lösa dagens viktigaste samhällsproblem

Samhällsproblem har traditionellt sett varit den offentliga sektorns ansvar men den senaste tiden har begreppen social innovation och samhällsentreprenörskap växt sig starkare runt om i världen. Begreppen innebär att entreprenörer inom den privata sektorns tar sig an samhällets utmaningar och med olika innovativa lösningar försöker åstadkomma förbättringar.

The solution revolution undersöker hur den offentliga och privata sektorn kan samarbeta för att lösa dagens problem. Genom att undersöka ett stort antal exempel utforskar boken grunderna i detta nya - globalt utbredda - ekonomiska och sociala nytänkande. Boken är utformad för att vägleda de som är villiga att investera tid, kunskap och kapital för en hållbar och social utveckling.

Hade du nytta av den här informationen?