Evenemang

Vad avgör utfallet i LSS-utjämningen?

I LSS-utjämningen är ett stort antal kommuner bidragsgivare i systemet och lika många är bidragstagare. Vad är det som avgör och på vilket sätt kan vi i den egna kommunen påverka utfallet? Dessa frågor samt flera andra relevanta frågeställningar kommer att diskuteras under en intressant och lärorik kursdag.

Målgrupp

Kommunchefer, social/vård- och omsorgschefer, chefer inom handikappomsorg, ekonomichefer/ekonomer med ansvar för räkenskapssammandrag.

Innehåll

  • Hur påverkar statistiken utfallet i LSS-utjämningen?
  • Hur påverkar räkenskapssammandraget utfallet i LSS-utjämningen?
  • Hur påverkar strukturen i verksamheten utfallet?
  • Vad kan den enskilda kommunen göra för att påverka sitt utfall?
  • Genomgång av praktiska exempel
  • Ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun i SOL och LSS
  • Praktiska och ekonomiska konsekvenser för LSS-ärenden med anledning av de nya bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun

Utbildningsledare

Torbjörn Bengtsson har över 20 års erfarenhet av rådgivning och utbildning i den offentliga sektorn och har genomfört föreläsningar i ett stort antal kommuner. Torbjörn har vid ett flertal tillfällen genomfört utbildningar i ämnet.

Information

Frågor som rör kursadministrationen besvaras av Maritha Ollikainen, mollikainen@deloitte.se, 075-246 41 76