Tjänster

Skola och utbildning

Skola och utbildning spelar en viktig roll för att bidra till individers, företags och länders välstånd.I Sverige har tjänstesektorn, som kännetecknas av en stor andel högutbildad personal, svarat för över 60 procent av det totala antalet arbeten som skapats de senaste 20 åren. För denna sektor är en väl fungerande utbildning avgörande för att konkurrera på en global marknad. Svenska elevers resultat har de senaste åren försämrats i internationella studier. Fokus har den senaste tiden med anledning av detta legat på en rad reformer som berör allt från förskolans läroplaner till en ny skollag. Många reformer har drivits igenom men mycket arbete och tid kvarstår innan vi med säkerhet kan uttala oss om deras effekter.

Utmaningar

Ökade utmaningar kring styrning och kontroll då fler aktörer såväl offentliga som privata är en del i att leverera utbildning till svenska elever.

Behov av effektivare resursutnyttjande så att tiden används till de aktiviteter som verkligen skapar nytta och genererar resultat. Det talas mycket om att det behövs mer tid för det viktiga mötet mellan lärare och elev. Lärarnas roll är central och de ses som en nyckelfaktor för att kunna bryta trenden med elevernas sjunkande resultat. För detta är det viktigt att möta utmaningen med att yrket har tappat sin status.

Vi arbetar exempelvis med:

·        Strategisk och finansiell analys

·        Styrning och kontroll

·        Effektiviseringsprogram

·        Myndighetssamverkan

·        IT-stöd för skola och utbildning

Kontakt

Kim Hallenheim

Kim Hallenheim

Consulting | Technology | Public Sector lead

Kim is a Consulting Partner in Deloitte Sweden, where he is the service area lead of Technology and industry leader for Public Sector. Kim has over 20 years’ experience working in the IT industry, inc... Mer