Tjänster

Transport och kollektivtrafik

Antalet resor i den regionala och lokala kollektivtrafiken ökar stadigt och i Sverige görs 1,3 miljarder resor årligen. Med både ekonomisk tillväxt och en växande befolkning har påfrestningarna på transportsystemen blivit allt större, inte minst i storstadsregionerna som står för en stor del av tillväxten.

Denna utveckling i kombination med den stora påverkan som transporterna har på miljön gör det allt viktigare att hitta långsiktiga och hållbara transportlösningar. Ett fungerande transportsystem med en väl fungerande kollektivtrafik, är viktigt för stötta den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen som sker i samhället.

Utmaningar

Kollektivtrafiken har höga krav på sig att vara långt fram i utvecklingen vad gäller miljöhänsyn och tillgänglighetsanpassning. Detta medför ökade kostnader jämfört med exempelvis kommersiell trafik.
Ett ökat krav på samverkan utifrån nya marknadsförutsättningar finns där inblandade aktörer från kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiker och näringsliv behöver samarbeta för en effektiv och hållbar kollektivtrafik.

Det behövs mätning och uppföljning av effekterna, samhällsnyttan, av olika satsningar för att säkerställa att kollektivtrafiken utvecklas i rätt riktning samt för att visa på kollektivtrafikens bidrag till ett hållbart samhälle.

Vi arbetar exempelvis med:

·        Strategisk och finansiell analys

·        Effektiviseringsprogram

·        Myndighetssamverkan

·        Portfölj- och programstyrning

Kontakt

Kim Hallenheim

Kim Hallenheim

Consulting | Technology | Public Sector lead

Kim is a Consulting Partner in Deloitte Sweden, where he is the service area lead of Technology and industry leader for Public Sector. Kim has over 20 years’ experience working in the IT industry, inc... Mer