Utbildningar för offentlig sektor

Den offentliga sektorn står inför en rad spännande utmaningar. Glesbygdskommuner brottas med minskade resurser och konkurrensen om medborgarna ökar. Ska vi satsa på attraktion och spänning eller mer på välfärden? Vi har över 20 års erfarenhet av utbildning inom den offentliga sektorn.