Artikel

Real Estate News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för dig i fastighetsbranschen

Real Estate News ger dig aktuell information om lagförslag och regeländringar med fokus på fastighetsbolag. Artiklarna skrivs av Deloittes branschspecialister inom Real Estate, som arbetar inom bland annat revision, kvalificerad redovisning, riskhantering och skatterådgivning.

Prenumerera på Real Estate News >

Se tidigare utgåvor av Real Estate News i vårt arkiv >

Hade du nytta av den här informationen?