Artikel

Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey

Från möjlighet till praktik

Företagsledares syn på blockchain mognar och de ser en allt tydligare, praktisk potential i teknologin. Den stora frågan är inte längre ”kommer blockchain att fungera?”, utan ”hur får vi blockchain att fungera för oss?”.

Deloittes 2019 Global Blockchain Survey har besvarats av 1400 seniora företagsledare i USA, EMEA och Asia Pacific. I korthet visar studien att: 

  • 53 procent ser blockchain som en topprioritet (+10 procent från 2018)
  • 86 procent förväntar sig att teknologin slår igenom brett (+2 procent)
  • 81 procent planerar att ersätta äldre teknik med blockchain (+12 procent)
  • Anledningar till att ingå i ett consortium: Gemensamma mål, kvalitativa medlemmarna och bevis på att det ger inflytande
  • Implementationsutmaningar är nu det största hindret (regelverk rankades högst 2018)

Även om blockchain ännu inte har uppnått sin fulla potential så har nya och utvecklade användarexempel stärkt företagsledarnas förtroende för teknologin. Sedan studien 2018 kan vi se att investeringar i blockchain växer i så gott som alla branscher och att nya praktiska användningsområden identifieras. Men trots att en majoritet i studien anser att blockchain är en topprioritet, har endast 23 procent initierat ett blockchain-projekt – en minskning från 34 procent förra året.

Skiftet från en utforskande fas till mer konkreta lösningar är dock tydligt. Med tiden har företagsledarnas fokus gått från att se möjligheterna med blockchain till att upptäcka vad som är rimligt – och vad som är praktiskt. Studien visar en fortsatt utveckling av blockchain från en kapabel, men outvecklad, teknologi till en mer förfinad och mogen lösning som är redo att leverera på sitt initiala löfte om disruption. 

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?