Artikel

Deloitte’s 2020 Global Blockchain Survey

Från löfte till verklighet

Företagsledares ser inte längre enbart blockchain som en lovande möjlighet. Vår senaste undersökning visar att tidigare tvivel om blockchains betydelse försvunnit nu när ledare ser det som en integrerad del av organisationen. Detta resulterar i att de investerar i tekniken på mer meningsfulla och konkreta sätt.

Deloittes 2020 Global Blockchain Survey har besvarats av 1 500 seniora företagsledare i USA, EMEA och Asia Pacific. I korthet visar studien bland annat att: 

  • Digitala tillgångar utgör en betydande del av blockchains långsiktiga hållbarhet
  • Cybersäkerhet är en fortsatt  utmaning för blockchains anpassning och acceptans över hela världen
  • Global digital identitet har ännu inte förverkligat sin fulla potential
  • Även om respondenterna är övertygade om att deras organisationer kan möta regleringsutmaningar som uppstår i och med blockchain, kan detta förtroende vara alltför stort
  • Blockchain är globalt - men trots detta tycks företag ha ett lokalt perspektiv

 

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?