GDPR Update: Navigating the new privacy landscape

Perspektiv

GDPR – Tio saker du behöver veta

General Data Protection Regulation (GDPR)

I den här artikelserien fokuserar Deloitte på den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft och ersätter svenska personuppgiftslagen (PUL) 25 maj 2018. Hur ska du närma dig den nya lagstiftningen? Vilka är de viktigaste sakerna du behöver känna till?

September 2017

Artikelserie: GDPR Top Ten Issues

#1 Data Portability

Legalt hinder eller möjlighet?

 

#2 Accountability principle 

Vad behöver företag göra för att visa att de tar ansvar för sin datahantering?

 

#3 Extraterritorial applicability of the GDPR

När behöver GDPR tillämpas utanför EU?

 

#4 Maintaining records of processing activites

Vilka skillnader innebär GDPR för det tekniska och operativa arbetet?

 

#5 New Data Subject Rights

Ett nytt perspektiv på integritet 

 

#6 Privacy by Design and by default

En bra idé formaliseras

 

#7 Data Protection Authority enforcement methods

Vilka metoder finns för att verkställa och efterfölja regelverket?

 

#8 Pseudonymization and its use in profiling

Hur kan pseudonymisering vara till nytta för dig och dina kunder?

 

#9 Security and breach notification

Vad säger GDPR om hur du ska säkra personlig data?

 

#10 One Stop Shop

Vilken inverkan har principen ”One Stop Shop”?

 

Hade du nytta av den här informationen?