Artikel

Lagkrav på hållbarhetsrapportering

Vad behöver ditt företag göra?

Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2017.

Ladda ner Deloittes guide kring hållbarhetsrapportering

I vår guide får du reda på vad kraven betyder för ditt företag. Vi går igenom:

  • Vilka omfattas av kraven?
  • Vad innebär kraven?
  • Vad ska rapporten innehålla? 
  • Vad behöver företag göra?
    - Fyra steg till ett värdeskapande arbete med hållbarhet
Lagkrav på hållbarhetsrapportering - Vad behöver ditt företag göra?

Styrelsens ansvar

Deloittes specialister Didrik Roos och Lennart Nordqvist sammanfattar de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering. Vad behöver företag tänka på? Vilket ansvar får styrelsen? Hur ser en fungerande governance-modell ut?

Om du eller ditt företag har frågor kring de nya kraven eller hur ni bör arbeta med hållbarhet framöver, är du välkommen att kontakta oss.

Hade du nytta av den här informationen?