Artikel

Skapa kontroll i molnet

Utveckla och hantera en effektiv molnstrategi

När molntjänster kom ut på marknaden för mer än ett decennium sedan var det nog ingen som kunde ana vilken genomslagskraft de skulle få. Molnet är inte bara här för att stanna utan har dessutom lyckats få en central roll i stora företags strategiarbeten, och inte bara inom IT-strategier. Många stora organisationer tittar nu i första hand på molnlösningar innan de överväger de mer traditionella alternativen.

Oavsett om det är en offentlig, privat eller hybridlösning erbjuder molnlagring många fördelar.
Det kräver ingen tung kapitalinvestering, är ofta pay-as-you-go och kan anpassas för att möta en föränderlig efterfrågan.

I den här rapporten visar vi på att man behöver lyckas inom fyra områden för att använda molnet på bästa sätt: att skapa en strategi för att på bästa sätt använda molnet, att hantera människor och förändringar, att integrera den digitala och äldre tekniken samt att hantera de risker som uppstår i och med nyttjande av en molntjänst.

För varje område gör vi flera rekommendationer i rapporten som vi anser är väldigt användbara för företag att följa. Trots er mognad inom både anpassning, fördelar och teknik är molnet inte helt okomplicerat. Även om företag många gånger lägger ut delar av IT-funktionerna till en molnleverantör (Cloud Service Provider – CSP) så är det i slutändan ni som företag som står ansvariga för att risken hanterats korrekt. Om du vill veta mer om detta, kontakta din Deloittepartner eller en riskspecialist.

Maintaining control in the cloud
Hade du nytta av den här informationen?