Artikel

Hållbarhet och styrelsen – vad måste styrelseledamöter känna till 2018?

On the board’s agenda

Hållbarhet blir allt viktigare för styrelsen. Frågan innefattar såväl miljömässigt som socialt ansvar och bolagsstyrning, och är idag central för att företag ska kunna bygga konkurrenskraft och driva en långsiktig verksamhet. Hållbarhet berör alla branscher och är en utmaning även för de mest progressiva företagen med de mest insiktsfulla styrelseledamöterna.

Deloitte ser hur hållbarhetsfrågan tar upp alltmer tid för styrelser, delvis för att det saknas ett standardiserat tillvägagångssätt för att inkludera hållbarhet i diskussionerna kring företagsstrategi och risk. Mycket står på spel – och det är hög tid för styrelser att se till att hållbarhet blir ett grundläggande element i deras förtroendeuppdrag.

Genom att ställa sig rätt frågor och ta några viktiga steg, kan styrelsen få bättre kontroll över hållbarhetsrisker och intressenters förväntningar. Läs vilka frågor du bör ställa dig i On the board’s agenda från mars 2018.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera innehållet i rapporten.

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?