Tjänster

Hållbarhet

Skapa värde genom att integrera och kommunicera hållbarhetsarbetet

Dagens marknader ställer höga krav på en organisations hållbarhetsarbete avseende miljö, etik och socialt ansvar. En organisations värde påverkas i stor utsträckning av dess bidrag till hållbar samhällsutveckling. Förebyggande arbete inom hållbarhetsområdet blir därför allt viktigare för att undvika situationer som kan skada varumärket. En hållbarhetsredovisning är en grundsten för att på ett trovärdigt sätt kommunicera arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling.

En hållbarhetsstrategi är mest effektiv när den överensstämmer och integreras med befintliga strategiska initiativ. Inom ett flertal branscher hjälper vi organisationer att med god lönsamhet och stärkt förtroendekapital integrera och driva hållbarhetsfrågor. För detta har vi ett omfattande globalt nätverk för utbyte av kunskap och erfarenhet inom hållbar utveckling.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • Utveckling av miljö- och hållbarhetsstrategier
  • Utformning respektive utvärdering av styrdokument relaterat till hållbarhet avseende miljö, etik eller socialt ansvar
  • Utformning av hållbarhetsredovisningar
  • Granskning av att leverantörer uppfyller avtalade krav inom hållbarhet avseende miljö, etik och socialt ansvar
  • Oberoende granskning av hållbarhetsredovisningar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)
  • Oberoende granskning av hållbarhetsinformation i fristående redovisningar och/eller årsredovisningar

Kontakt

Didrik Roos

Didrik Roos

Partner | Audit & Assurance

Didrik Roos is the partner in charge of Deloitte’s office in Gothenburg. He is a certified public accountant with a special focus on consumer business/retail and large, listed companies.... Mer