General Data Protection Regulation

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) ersatte svenska personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018. På dessa sidor hittar du information om vad GDPR innebär och vad vi kan hjälpa dig med.