The Global Chief Procurement Officer Survey 2018

Artikel

Covid-19: Hur ska organisationer och Supply Chains återhämta sig?

Ladda ner vår rapport: Orchestrating the recovery of organizations and supply chains

Publicerad: 2020-04-05

COVID-19 pandemin slår hårt mot organisationer, marknader och ekonomin som helhet på både en lokal, regional och global nivå. COVID-19 är en global kris utan motsvarighet i modern tid. Att orkestrera en återhämtning från denna situation kommer kräva koordination och samarbete mellan organisationer, bolag, marknader, och ekonomin som helhet på en nivå som kommer vara utmanande för många.

Explore content

Bristen på prejudikat för hur en händelse som COVID-19 ska hanteras, som är så bred i sin påverkan, över geografiska, demografiska, och ekonomiska sektorer, förklarar varför såväl publika som privata organisationer och bolag är hårt pressade på alla fronter. Inte minst när det gäller att på kort sikt både säkra kontinuitet i inkommande och utgående leveranser samt anpassa volymen i aktuella leveranser till det nya marknadsläget, utan att samtidigt skapa långtgående och långvariga negativa effekter på existerande leveranskedjor

Även om det inte finns någon beprövad metod avseende hur organisationer och bolag skall hantera COVID-19 är vår erfarenhet från tidigare kriser att åtgärderna typiskt utvecklar sig i tre steg:

  • Reagera – i vilken en organisation eller ett bolag hanterar den aktuella situationen och försöker säkra kontinuitet och stabilitet
  • Återhämta – under vilken en organisation eller ett bolag lär sig och kommer ur krisen starkare 
  • Växa – där organisationen eller bolaget förbereder sig för och skapar det "nya normala"

Läs mer om hur vi ser på dessa tre steg och hur organisationer och bolag kan ta sig igenom dagens utmanande situation på bästa sätt genom att ladda ner vår rapport Orchestrating the recovery of organizations and supply chains.

Orchestrating the recovery of organizations and supply chains
Hade du nytta av den här informationen?