The Global Chief Procurement Officer Survey 2018

Artikel

Inköp och ledarskap: Så kan CPO driva innovation och leverera större värde

The Global Chief Procurement Officer Survey 2018

Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2018 fokuserar på ledarskap, digitalisering och innovation. Du som inköpschef (CPO) får 16 konkreta förslag på åtgärder för en mer effektiv inköpsfunktion som skapar större värde för företaget.

Publicerad: 2018-03-14

Sammanfattning

Över 500 chefer och ledare inom upphandling från 39 länder har deltagit i årets undersökning. Tillsammans representerar de företag med en gemensam årlig omsättning på 5 500 miljarder USD. 

I rapporten ser vi följande nyckeltrender:

  • Kostnadsreduktion (78 procent), nya produkter/marknader (58 procent) och riskhantering (54 procent) kvarstår som högsta strategiska prioritet hos inköpschefer.
  • 61 procent av respondenterna uppger att de bidragit till större kostnadsbesparingar än föregående år.
  • Insynen i försörjningskedjan är genomgående låg – 65 procent har begränsad eller ingen insyn utanför sina huvudleverantörer.
  • Hälften tror inte att deras team har tillräckliga kunskaper eller möjligheter att leverera enligt företagets inköpsstrategi.
  • Graden av digitalisering är lägre än förväntat inom inköpsfunktioner. Endast fyra procent av respondenterna tror att inköpsfunktionen har en viktig roll i att leverera organisationens övergripande digitala strategi.

Ladda ner rapporten för att läsa mer. I den hittar du också 16 förslag på åtgärder som vi hoppas hjälper dig att skapa en mer effektiv inköpsfunktion.

The Deloitte Global CPO Survey 2018

Hade du nytta av den här informationen?