Artikel

Marknadschefen – operativ marknadsförare eller affärsstrategisk beslutsfattare? 

Nordic CMO Survey

Publicerad: 2017-12-08

Marknadsavdelningens funktion blir allt mer strategisk och CMO förväntas leda utvecklingen i företagen. Har marknadschefer i Norden förutsättningarna att klara detta? Hur ser utvecklingen av CMO:s ansvar ut? Och vilka möjligheter har CMO att axla rollen som strategisk beslutsfattare?

Rapporten Nordic CMO Survey är baserad på svar från 256 erfarna ledare inom marknadsföring och kommunikation i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Här är några av de slutsatser som presenteras:

  1. Nordiska CMO:er är väl positionerade för att kunna utveckla marknadsavdelningen till en mer strategisk funktion. 
  2. Majoriteten engagerar sig dock inte i strategiska ansvarsområden som försäljning, innovation och produktutveckling, utan tenderar att ansvara för mer traditionella arbetsuppgifter inom marknadsföring, varumärke och kommunikation.
  3. CMO:er har tillgång till relevant data, men saknar det systemstöd som krävs för att utnyttja datan tillräckligt snabbt. 
  4. Nordiska CMO:er har stora möjligheter att expandera sin roll och sitt ansvar, men få tar tillfället i akt.

Ladda ner rapporten i sin helhet för mer information. Har du frågor eller vill diskutera är du varmt välkommen att kontakta oss.

Nordic CMO Survey 2017
Hade du nytta av den här informationen?