Artikel

2021 Chief Strategy Officer (CSO) Survey

Strategiansvariga fokuserar mer på digital transformation och CSR

Publicerad: 2021-05-20

Vad är vår strategi nu? Det är frågan strategiansvariga världen över förväntas besvara efter att pandemin tvingat många företag att kämpa för överlevnad, medan andra blomstrat. Oavsett situation så har Chief Strategy Officer (CSO) haft, och har fortsättningsvis, en viktig roll i att navigera företaget. När vi nu kliver in i en postpandemisk era, visar vår nya rapport ”CSO Survey 2021” att strategifunktionen breddar sitt fokus och tar sig an mindre traditionella ansvarsområden för att leda sitt företag in i framtiden.

Strategiansvariga, som vanligtvis hanterar mer långsiktig strategisk vision och planering, tvingades under 2020 kavla upp ärmarna och hjälpa till att lösa en rad pandemirelaterade utmaningar – allt från att hitta nya affärsmodeller och snabba på digitalisering, till att delta i kulturbyggande insatser och se över kostnadsstruktur och skydda likviditet.

Det kvarstår att se om detta var ett temporärt skifte eller mer permanent kommer att förändra CSO:s ansvarsområden. Årets CSO Survey indikerar dock att viss förändring som pandemin medfört kommer att bestå. Till exempel har antalet respondenter som uppger att strategifunktionen har en nyckelroll i företagets digitala transformation växt från 11 procent förra året till 27 procent 2021.

Högprioriterade initativ som står högt på företagens agenda pushar CSO:er att utveckla sin redan mångfacetterade roll. CSO:er som lyckas med utmaningen kommer att göra sig själva än mer värdefulla för företaget, både under och bortom en kris. 

Hur kan CSO lyckas navigera företaget i en postpandemisk värld? Ta del av hela analysen ihop med handfasta insikter och råd genom att ladda ner rapporten.

Fyra nyckelteman i rapporten

Rapporten ringar in följande fyra teman, baserat på de tendenser som framkommit i undersökningen:

 1. Strategy evolved: A new 360° degree view 
  Företagsledningar vänder sig alltmer till strategifunktionen för att leda insatser inom digital transformation och kostnadseffektivisering. Strategiansvariga vill gärna ta ett större ansvar inom dessa områden, men är inte alltid utrustade för att leda diskussionen och kämpar med att balansera kort- och långsiktiga förväntningar.

 2. Corporate strategy in the age of purpose
  I takt med att företag i ökad utsträckning fokuserar på sitt ”purpose” och sitt samhällsansvar, börjar strategiansvariga att få en mer synlig roll i att förena purpose med företagets strategi och verksamhet. CSO är unikt positionerad för att lyckas med uppdraget.

 3. Technology and the strategist’s toolkit
  Strategiansvariga ser hur teknik förändrar marknadens dynamik i grunden, vilket skapar nya strategiska möjligheter för företag. CSO omfamnar möjligheten att leda arbetet med att definiera teknikens roll i att ompositionera företaget på ett lyckat sätt.

 4. Lessons learned from COVID-19
  När krisen var som värst har CSO:er visat prov på stor agilitet och anpassning, för att styra företag genom den kaosartade osäkerheten. De har nyttjat nya datakällor, arbetat i mer dynamiska strategiska planeringscykler och använt scenarieplanering som metod för att nå framgång.

Om undersökningen

Chief Strategy Officer Survey genomörs av Monitor Deloitte, strategidelen inom Deloittes consulting-verksamhet, och Kellogg School of Management, för att bättre förstå strategifunktionens ständigt föränderliga roll. I 2021 års undersökning deltog över 250 CSO:er och andra strategiansvariga från stora och mellanstora företag, både offentliga och privata, inom en mängd olika branscher i Nordamerika, Asien, Europa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.

Hade du nytta av den här informationen?