Artikel

Strategisk rådgivning för större företag i norra Sverige

Större företag har större utmaningar. Kraven är höga på välskött ekonomi, ett samordnat strategiarbete och en välfungerande skattestruktur. Lägg därtill de makroutmaningar som alla företag kommer i kontakt med – digitalisering, globalisering och politiska beslut. Det är många frågor som ledning och styrelse behöver ha kontroll över.

Deloitte har en stark ställning i norra Sverige. Från våra kontor i Östersund, Umeå, Luleå och Sundsvall stöttar vi företag såväl lokalt som nationellt och internationellt. Här hittar du specialistkompetens som efterfrågas hos många av våra klienter – däribland några av landets största bolag. Med en marknadsposition som världsledande i vår bransch, finns det ingen utmaning som vi inte klarar. 

Ta kontakt med våra specialister för att diskutera just dina aktuella frågeställningar inom något av nedan områden.

Komplexa redovisningsfrågor

Den finansiella rapporteringen blir mer komplex och förändringstempot ökar. Samtidigt sätter investerare och andra intressenter stort värde på transparens i den finansiella rapporteringen. Oavsett om ditt företag rapporterar enligt IFRS eller annat regelverk finns det frågeställningar där det kan vara svårt att få tydliga svar på ställda frågor.

Vi har djup kompetens inom alla gällande redovisningsstandarder och kan hjälpa er med svar på de mest komplexa frågeställningarna.

Projekt inom ekonomi- och lönefunktionen

Kraven på en effektiv och värdeskapande ekonomifunktion ökar i takt med att ny teknologi erbjuder förändrade arbetssätt. Detta sker i alla led – från e-faktura och digital utläggshantering via robotiserade processer för kontering och avstämningar till uppföljning, analys och affärsinsikter.

Vi kan hjälpa ditt företag med processkartläggning och riskanalys av ekonomifunktionen. Våra konsulter inom förändringsledning kan också, tillsammans med våra marknadsledande leverantörspartner, driva projekt inom effektivisering som till exempel robotisering av administrativa moment, digitala bokslutsprocesser och avstämningsverktyg. Vi kan även genomföra komplexa avstämningar inom ekonomifunkionen avseende exempelvis semesterskuld och pensionsrapportering.

Skatterådgivning

En ständigt föränderlig, utmanande och ofta komplex skattehantering ställer höga krav på företag. Rätt utfört kan en effektiv skattehantering reducera kostnader och ge viktiga marknadsfördelar.

Vi är en av Sveriges ledande skatterådgivare och kan hjälpa dig att agera korrekt och effektivt i denna dynamiska miljö. Tack vare bred erfarenhet av olika branscher och verksamheter, kan vi leverera skatterådgivning med god förståelse för din specifika affärssituation. 

Företagstransaktioner

Vid företagsförvärv uppkommer ett antal frågor som är viktiga att besvara för att definiera rätt strategi, förverkliga mål och identifiera framtida möjligheter.

Vi hjälper såväl industriella köpare som private equity-investerare med dessa frågor, både från köpar- och säljarsidan. Vi utgår från klientens unika behov och kan leverera den specialist- och branschkompetens som krävs i varje enskilt fall.

Övriga tjänster

Läs mer om våra tjänster inom revision, löpande redovisning och interimsresurser.

Hade du nytta av den här informationen?