Strategy & Operations

Tjänster

Strategy & Operations

Utveckling som skapar konkurrensfördelar

Med en omvärld i förändring behöver företag ständigt se över och förnya sina strategier och hur man arbetar operativt. Det kan till exempel gälla upprättande av strategiska kostnadsprogram av olika omfattning och komplexitet eller hur man transporterar produkter på ett optimalt sätt.

Nyckeln till framgång är att strategiskt prioritera rätt mellan tillväxt, konsolidering och andra strukturella målsättningar. Att samtidigt tydligt knyta de specifika utvecklingsprojekten till ansvariga i verksamheten för ägarskap och utförande ses också vara en grundförutsättning.

Vi hjälper er att ta fram nya och utveckla befintliga strategier samt se över er nuvarande operativa verksamhet. Vi hjälper er att skapa processer och verktyg för att genomföra nya och befintliga strategier och säkerställa att önskade resultat uppnås. Vår syn på strategi innefattar att få ut organisationens hela kapacitet och samtidigt skapa konkurrensfördelar på marknaden. Till vår hjälp har vi väl beprövade analysmetoder och egenutvecklade verktyg byggda på erfarenheter i vårt omfattande globala nätverk av strategispecialister.

Vi har stor erfarenhet från ett flertal branscher och olika storlekar på företag, från de största noterade bolagen i Norden och globalt till mindre familjeägda bolag. Vi arbetar sida vid sida med er för att utveckla innovativa strategier och ge stöd när utmanande beslut ska fattas.

Kontakt

Joakim Torbjörn

Joakim Torbjörn

Partner | Monitor Deloitte | Consulting

Joakim has a long experience in both Strategic transformation and more operational improvements with focus on the Retail industry. Joakim has over 20 years of experience and project experience such as... Mer

Related topics