Nyheter

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – Riksdagen antar regeringens proposition om förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Tax Alert

Publicerad: 2020-11-04

Riksdagen har den 4 november 2020 beslutat att godkänna regeringens förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Förslaget kommer att träda i kraft den 1 januari 2021 och innebära en utökad beskattning av personer som vistas tillfälligt för arbete i Sverige samt ökade krav för utländska arbetsgivare.

Bakgrund

Regeringen överlämnade i juni i år sin proposition avseende det tidigare omdiskuterade förslaget om att Sverige ska införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Förslaget innebär en övergång till ett ekonomiskt synsätt beträffande vem som är att betrakta som arbetsgivare i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln, vilken återfinns i Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) samt i skatteavtal med andra länder.


De nya reglerna

Övergång till ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Sverige tillämpar i dagsläget ett formellt arbetsgivarbegrepp innebärande att den som utger ersättning för arbete också är att betrakta som arbetsgivare. Genom den kommande lagändringen införs nu ett undantag till detta synsätt i situationer då en anställd hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige. Undantaget föreskriver att den anställde då kan anses ha en ekonomisk arbetsgivare i Sverige, varvid skattskyldighet för tjänsteinkomst hänförlig till arbetet ifråga kan uppkomma redan från första arbetsdagen.


Skyldighet att göra skatteavdrag

Enligt tidigare regler har endast svenska arbetsgivare samt utländska arbetsgivare med fast driftställe i Sverige haft en skyldighet att innehålla svensk preliminärskatt. Efter lagändringens ikraftträdande kommer denna skyldighet även innefatta utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige som utbetalar ersättning till någon som utför arbete i Sverige. Av skyldigheten att innehålla preliminärskatt följer även en skyldighet för den utländska arbetsgivaren att registrera sig som arbetsgivare i Sverige och lämna månatliga arbetsgivardeklarationer.


Krav på F-skattebevis för utländska företag

Slutligen ställs genom den kommande lagändringen krav på att utländska företag som erhåller betalning för arbete utfört i Sverige ska vara godkända för och inneha F-skattebevis. För det fall ett sådant bevis saknas, ska utbetalaren göra skatteavdrag med 30 procent på betalningen.

Would you like to read this Tax Alert in English? Click here.

Deloittes kommentar

Deloitte har i samband med att propositionen överlämnades tidigare i år gjort en djupare analys och genomgång av vad den nu kommande lagändringen innebär för utländska arbetsgivare och anställda som tillfälligt utför arbete i en verksamhet i Sverige. Du kan läsa artikeln här. 

I den Deloitte-producerade Mobilitypodden, S02E09, görs även en djupdykning i hur de nya reglerna kan påverka tjänsteresenärer och vilka utmaningar de kan medföra för internationella bolag. Podcasten finns även tillgänglig i de flesta podcastappar. Lyssna på den här.

Slutligen bjuder Deloitte även in till ett webbinarium på temat ”Providing services in Sweden – added taxation as of January 1” med anledning av det nu antagna förslaget. Webbinariet hålls den 17 november. Läs mer och anmäl dig.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg                       Oscar Rosendahl
Partner| Global Employer Services             Manager | Global Employer Services
aholmberg@deloitte.se                                orosendahl@deloitte.se
+46 73 397 13 04                                            +46 70 080 22 29


Jesper Forsgren Vickhoff                              Anna Carlsson
Associate | Global Employer Services         Associate | Global Employer Services
jforsgrenvickhoff@deloitte.se                       ancarlsson@deloitte.se
+46 70 080 34 08                                           +46 70 080 38 30

Hade du nytta av den här informationen?