Artikel

Ändrade skatteregler i Storbritannien

Tax News - Private Clients

Publicerat 2015-11-05

För skattskyldig i Storbritannien är det idag möjligt att utnyttja de förmånliga remittance-reglerna och undanta kapitalinkomster som inte har källa i Storbritannien från beskattning under förutsättning att inkomsten beskattas i källstaten. Under de första sju åren med skattemässigt hemvist i Storbritannien är denna förmån avgiftsfri, därefter kostar förmånen:

  • 30 000 GBP per år för individer med hemvist i UK i mer än 7 år eller;
  • 60 000 GBP per år för individer med hemvist i UK i mer än 12 år eller; 
  • 90 000 GBP per år för individer med hemvist i UK i mer än 17 år.

I Storbritanniens sommarbudget presenterade regeringen nya förändringar av reglerna. Regeringen har beslutat att från 6 april 2017 ska skattskyldig som haft hemvist i Storbritannien i fler än 15 av de senaste 20 åren inte ha möjligheten att utnyttja remittance-reglerna och därmed bli skattskyldig för sina globala inkomster. Tillgångar och inkomster utanför Storbritannien kommer även omfattas av arvsskatten i Storbritannien.

Vidare omfattade beslutet att personer som är födda i Storbritannien och återvänder till landet inte kommer ha möjlighet att utnyttja reglerna för remittance. Detta trots att de upptagit hemvist i ett annat land.

Storbritannien kommer trots regeländringarna fortfarande att vara ett attraktivt land för personer med globala tillgångar att flytta till då reglerna endast avser en begränsning till 15 år.

Sommarbudgeten presenterade även nya regler för beskattning av fastigheter, vilka kommer bli mer komplicerade. Personer utan hemvist i Storbritannien omfattas idag endast av arvsskatt i Storbritannien på tillgångar i Storbritannien. Genom att äga fastigheter i Storbritannien via utländska bolag slipper ägarna av bolagen att omfattas av arvsskatten. Dock beslutades det i sommarbudgeten att från 6 april 2017 kommer dessa bolag anses transparenta ur arvsskattesynpunkt och ägarna kommer därför att omfattas av arvsskatt vilken kan uppgå till 40 %.

Eventuell beskattning av fastigheter i Storbritannien varierar beroende på flertalet faktorer (ägandeform, hur mycket fasigheten används och hur fastigheten finansierats). Det är därför rekommenderat att en person som avser att förvärva fastighet i Storbritannien söker skatterådgivning inför affären.

Hade du nytta av den här informationen?