Nyheter

Arbetsgivare ska lämna uppgifter på individnivå varje månad om ersättningar för arbete och skatteavdrag

Tax Alert

Publicerad: 2017-05-11

I december 2016 la regeringen fram ett förslag om månadsvis rapportering av utbetalda ersättningar för arbete på individnivå. Syftet med förslaget är främst att ge Skatteverket och andra myndigheter bättre verktyg för sin kontrollverksamhet för att därigenom minska skattefusket. Riksdagen har den 10 maj 2017 sagt ja till regeringens förslag.

Förslaget i korthet

Uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska lämnas månadsvis till Skatteverket. Denna rapportering ersätter den årliga kontrolluppgiften som lämnas idag.
 
Arbetsgivardeklarationen ska bland annat innehålla uppgifter om ersättningens storlek, skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Både Skatteverket och den som är skyldig att lämna en arbetsgivardeklaration ska informera den som uppgifterna avser om de uppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationen.
 
Arbetsgivardeklarationen kan lämnas på papper eller elektroniskt genom att en fil med samtliga uppgifter överförs eller genom att den uppgiftsskyldige manuellt registrerar nödvändiga uppgifter för varje betalningsmottagare. Detta kommer att kunna ske genom en e-tjänst via inloggning med en e-legitimation.
 
För arbetsgivare som ska föra en personalliggare och som har fler än 15 anställda gäller bestämmelserna från och med den 1 juli 2018. För övriga gäller bestämmelserna från och med den 1 januari 2019.
 
Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kommer även att ha direktåtkomst till uppgifterna för vissa ändamål.

Deloittes kommentar

Frågan om månadsvis rapportering på individnivå har tidigare varit aktuell men har vid dessa tillfällen inte lett till lagstiftning. Rapporteringen kommer nu att införas mot bakgrund av riksdagens beslut. Liknande rapportering har även sedan en tid tillbaka funnits i exempelvis Norge.
 
Även om de nya reglerna börjar gälla som tidigast den 1 juli 2018 kommer de att kräva att bolag relativt omgående sätter sig in i det nya regelverket för att hinna förbereda sina redovisnings- och lönesystem för att möta de nya kraven på månadsvis rapportering på individnivå.
 
Deloitte kommer att bevaka uppdateringar om de nya reglerna.

Hade du nytta av den här informationen?