Nyheter

Framöver krävs behörighet för att söka vissa tulltillstånd

Nytt system från 2 oktober 2017

EU:s nya tillståndssystem ska börja användas från och med den 2 oktober 2017. Många av dagens tulltillstånd ska nu sökas via det nya systemet. Det är därför viktigt att säkerställa att ert företag har behörighet till Tullverkets webbtjänster.

Publicerad 2017-10-02

En av grundtankarna med UCC är effektivisering och en mer likartad och rättssäker behandling av tullfrågor inom EU. En av nycklarna för att uppnå detta är digitalisering inom många områden. Därför lanseras IT-system löpande efter en fastställd plan (MASP), som syftar till att uppfylla målen i UCC. Vissa system är nationella och andra är EU gemensamma.

Tidigare i år har REX-systemet (som används bland annat vid handel med GSP-länder och vid nyttjande av EUs frihandelsavtal med Kanada) lanserats och nu är det dags att lansera  EUs system för att söka och bevilja tillstånd.

Många tillstånd ska framöver sökas genom det nya systemet för tulltillstånd. För att använda systemet, så krävs det att ert företag har möjlighet att logga in på Tullverkets webbtjänster. Det är viktigt att ansöka om denna behörighet i tid, så att en eventuell ansökning om tulltillstånd inte blir försenad på grund av formalia.

Exempel på tillstånd som framöver ska sökas genom systemet är: Tillstånd till samlad garanti, tullagertillstånd, tillstånd till aktiv- och passiv förädling med flera. 

Det viktigt att ert företag löpande uppdaterar och ser över vilka tulltillstånd ni har och vilka ni har behov för, så att ni kan säkra en mer effektiv och kostnadsoptimal tullbehandling.

Kontakta oss gärna om ni har frågor om behörigheten, vilka tillstånd ert företag har behov av, eller andra tullrelaterade frågor.   

 

Kontaktpersoner

Benny Persson +46 73 397 13 11, bpersson@deloitte.se

Fredrik Vestli +47 97 53 27 81, fvestli@deloitte.no

Johan Perulf + 45 30 93 52 35, jperulf@deloitte.dk

Hade du nytta av den här informationen?