Hot topics in global tax

Artikel

Nytt ställningstagande – betaltjänster

Tax News/VAT

Publicerad: 2020-01-14

Ställningstagande från Skatteverket

Skatteverket har, bland annat mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 14 oktober 2019 (mål nr 875-19 och 876-19), den 13 januari 2020 publicerat ett nytt ställningstagande beträffande vilka tjänster som kan omfattas av undantaget från moms för betaltjänster. Enligt Skatteverket innebär det nya ställningstagandet att färre tjänster än tidigare ska ses som sådana betaltjänster som omfattas av undantaget.

För att det ska vara fråga om en betaltjänst som omfattas av undantaget från moms ska tjänsten, enligt Skatteverkets mening, medföra en ändring i den befintliga rättsliga och ekonomiska ställningen mellan betalaren och mottagaren eller mellan dessa och deras respektive bank. Enligt verket omfattar undantaget för betaltjänster inte tjänster som endast består i att ta emot, behandla och vidarebefordra betalinstruktioner eller motsvarande information så att ett konto debiteras eller krediteras.

Deloittes kommentar

Undantaget för betaltjänster har successivt inskränkts genom domar från EU-domstolen. Denna restriktiva tolkning av undantaget återspeglas i Skatteverkets nya ställningstagande. Deloitte rekommenderar att företag som idag tillämpar undantaget för betaltjänster ser över sin momshantering för att säkerställa att den är i linje med den senaste tidens rättsutveckling.

Har ni några frågor eller vill ha hjälp att analysera om Skatteverkets nya ställningstagande påverkar er momshantering är ni välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

 

Tomas Sydner
Director, Indirect Tax
tsydner@deloitte.se
+46 70 080 21 13  

 Ida Claesson
Manager, Indirect Tax
iclaesson@deloitte.se
+46 70 080 27 72

Hade du nytta av den här informationen?