Nyheter

Inför Brexit – utträdet ur ett moms- och tullperspektiv

Publicerad: 2020-12-15

Med mindre än en månad kvar av övergångsperioden för Brexit pågår alltjämt förhandlingar mellan EU och Storbritannien för att enas om ett handelsavtal att tillämpa mellan parterna efter övergångsperiodens slut. Här har vi sammanfattat de största förändringarna ur ett moms- och tullperspektiv som företag som handlar med Storbritannien bör uppmärksamma.

Även om utfallet av förhandlingarna inte är helt klart är det däremot klart att Storbritannien efter den 31 december 2020 inte längre kommer att ingå i EU:s tullunion och inre marknad samt att en förlängning av övergångsperioden förbi årsskiftet är högst osannolik. Dessa omständigheter medför att företag kommer att behöva anpassa sig till ett stort antal förändringar som träder i kraft från och med den 1 januari 2021.

Här har vi sammanfattat de största förändringarna utifrån ett moms- och tullperspektiv som företag som handlar med Storbritannien bör vara uppmärksamma på: 

  • Storbritannien betraktas som ett tredje land utifrån ett EU-perspektiv. 
  • I och med utträdet kommer de förenklingsåtgärder som tillämpas inom EU avseende trepartshandel, konsignationslager/call-off stock eller monteringsleveranser inte längre att vara tillämpliga. Företag som i dagsläget tillämpar någon av dessa förenklingsåtgärder kommer behöva se över sina transaktionsflöden för att undvika momsregistrering i Storbritannien.
  • Momsregistrering i Storbritannien krävs för samtliga bolag som säljer varor via internet till privatpersoner bosatta i Storbritannien. Vissa förenklingar finns för försändelser med ett värde som uppgår till max GBP 135. 
  • Bolag som säljer elektroniska tjänster till konsumenter i Storbritannien kommer att behöva momsregistrera sig.
  • EU-bolag som i dagsläget är momsregistrerade i Storbritannien kommer fortsättningsvis att behöva redovisa Intrastat rapporter för införsel av varor till Storbritannien från EU fram till utgången av 2021.  
  • Importer till Storbritannien kräver ett UK EORI-nummer. Detta nummer kan innehas av varuägaren eller av ett tullombud som varuägaren anlitar.  För bolag som är momsregistrerade i Storbritannien kommer möjligheter att redovisa importmoms via omvänd beskattning att införas.
  • Möjlighet att redovisa påförd importmoms i den brittiska momsdeklarationen tillkommer endast ägaren av de importerade varorna. Det blir därmed viktigt att rätt fraktvillkor tillämpas vid de transaktioner som föranleder en import till Storbritannien. Detta för att tillgodose att varuägaren är den som har ansvar för att utföra importen. 
  • En särskild ordning för Nordirland genomförs som innebär att Nordirland kommer att betraktas som ett EU land vid handel med EU. Särskilda momsnummer så kallade XI-nummer kommer att bli aktuella för Nordirländska bolag och som kommer att gälla vid handel med EU bolag.

Vill du veta mer?

Vi på Deloitte bevakar löpande utvecklingen i Brexit processen och har ett nära samarbete med våra kollegor i Storbritannien och kan därför hjälpa er hantera era Brexitrelaterade frågor på ett effektivt sätt. Kontakta gärna oss för att veta mer.      

Hade du nytta av den här informationen?