Hot topics in swedish tax

Artikel

Budgeten och skatterna 2020 

Del 2

Publicerad: 2019-12-10

Den 27 november biföll riksdagen den presenterade budgetpropositionen för 2020 och därmed finns ett rambeslut för statens budget 2020. Vi presenterar ändringarna som träder i kraft under det kommande året, och de ändringsförslag som lämnats inför 2021 och 2022.

Den 18 september publicerade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en gemensam budgetproposition för 2020. Den 27 november biföll riksdagen den presenterade budgetpropositionen i sin helhet och därmed finns det nu ett rambeslut för statens budget 2020. Under 2020 blir därmed följande förslag verkliga. Utförligare information kring respektive post hittar du i den första delen av vår serie Budgeten och skatterna 2020. 

 

Rambeslut för 2020

1 januari 2020
 • Avskaffad värnskatt
 • Äldrepaketet
 • Krav på elektronisk betalning vid utnyttjande av rut- och rotarbete
 • Justerad skatt på drivmedel
 • Sänkt reklamskatt
 • Sänkt skatt på jobb och företagande (grön skatteväxling)

Utöver detta införs också ett system för att bevilja anstånd med betalning av kupongskatt från och med 1 januari 2020 för de fall när en utländsk mottagare av utdelning från svenskt bolag uppvisar ett underskott. Detta medför att utländska bolag som utgångspunkt enbart ska vara skyldiga att betala kupongskatt om dessa redovisar ett överskott framöver. Om bolaget kan styrka att kupongskatt har innehållits eller betalats för en viss utdelnings samt att anståndsutrymme finns, ska det föreligga en möjlighet för utländska bolag att beviljas anstånd med betalning av kupongskatt. Läs mer om målet i EU-domstolen i Deloitte tax@hand. 

1 april 2020
 • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för de som jobbar med forskning och utveckling
 • Skatt på avfallsförbränning
1 maj 2020
 • Skatt på plastbärkassar
1 juli 2020
 • Ingångsavdrag (nedsättning av arbetsgivaravgifterna för bland annat unga, långtidsarbetslösa samt nyanlända)
 • Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid bostadsförsäljningar
1 oktober 2020
 • Förslag gällande utökad beskattning av utländska säljare avseende kemikalieskatt 

Under 2020 avser regeringen även att införa en skattesänkning för individer boende i vissa kommuner i Norrland och nordvästra Svealand. Detta förslag är en del i den gröna skatteväxlingen.
 

Förslag inför 2021 och 2022

Utöver ovan nämnda kommande förändringar innehöll budgetpropositionen även förslag vilka enligt regeringen bör börja gälla under 2021 och 2022:

 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp från och med 1 januari 2021
 • E-handelspaketet för mervärdesskatt från och med 1 januari 2021
 • Bankskatt från och med 1 januari 2022
   

Deloittes kommentar

Med hänsyn till riksdagens mandatfördelning, där regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna innehar 167 av riksdagens 349 platser, är det inte förvånande att riksdagen biföll den budgetproposition som tidigare presenterats. Trots att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna saknar egen majoritet är det möjligt för partierna att få igenom sin samarbetsbudget för 2020 då en gemensam opposition saknas bland övriga riksdagspartier. 

Om mindre än en månad finns nya skatteregler och lagförändringar att förhålla sig till som privatperson och företag. Deloitte rekommenderar dig och ditt företag att utröna de effekter som kan uppstå och vi finns här för att bistå i ert arbete med detta. 

Deloitte följer naturligtvis utvecklingen gällande de kommande förändringarna inom skatteområdet och återkommer med ytterligare artiklar i ämnet.

Del 1 av Budgeten och skatterna 2020

I den första delen av vår serie ger vi utförligare information kring respektive post som presenteras i denna del.

Läs mer om respektive post i del 1
Hade du nytta av den här informationen?