Nyheter

Crowdfunding kan ses som en momspliktig omsättning

Skatteverket publicerade den 25 januari ett ställningstagande där verket ger sin syn på hanteringen av moms i samband med crowdfunding (gräsrotsfinansiering).

Publicerad: 2016-03-08

Bakgrund

Crowdfunding innebär att pengar samlas in från allmänheten till ett visst projekt eller ändamål genom många små eller stora bidrag. Bidragsgivare kan vara både företag och enskilda personer. Crowdfunding sker ofta via webbaserade mötesplatser. Enligt Skatteverkets finns det, från ett momsperspektiv, huvudsakligen tre olika sorters crowdfunding:

  • Finansiering av utvecklingsprojekt 
  • Insamlingar till välgörande ändamål 
  • Finansiell crowdfunding 

Enligt Skatteverket kan det vara en omsättning för företaget som får pengarna när den som finansierar ett projekt får en villkorad motprestation i form av en vara eller en tjänst från det företag som sökt finansieringen. Detta förutsätter att det finns en direkt koppling mellan leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som betalats. Därtill krävs att omsättningen av varan eller tjänsten inte är undantagen från moms.

Om finansiärerna enbart får en symbolisk motprestation i samband med donationen anser Skatteverket att det inte sker någon omsättning av vara eller tjänst mellan parterna. Detta gäller under förutsättning att värdet av motprestationen är försumbart eller inte alls står i relation till det betalade beloppet. Under vissa förutsättningar kan dock uttagsbeskattning bli aktuellt.

Utdelning eller ränta som finansiärerna får vid finansiell crowdfunding medför inte skattskyldighet för moms.

Normalt sett är de företag som tillhandahåller webbaserade mötesplatser där crowdfunding sker inte själva parter i de finansiella transaktionerna. Skatteverket anser under dessa förutsättningar att sådana företag omsätter elektroniska tjänster som medför skattskyldighet för moms.

Deloittes kommentar

Skatteverkets ställningstagande har tillkommit som en följd av ett beslut som EU:s momskommitté fattade i november 2015. Samtliga länder enades om att så kallad ”reward-based crowdfunding”, det vill säga kampanjer där givaren får en gåva som kompensation, kan ses som momspliktig omsättning.

Ställningstagandet klargör att symboliska varor, finansiell crowdfunding och välgörenhetsinsamlingar ska undantas från moms. Det kan dock noteras att viss gränsdragningsproblematik kvarstår rörande finansieringar av utvecklingsprojekt. 

 

Hade du nytta av den här informationen?