Artikel

Deloittes fastighetsgrupp fortsätter att växa

Anna Persson började på Deloitte 2021. Hon hade då tackat ja till rollen som ansvarig för utvecklingen av fastighetsgruppen och förstärkning av erbjudandet inom fastighetsinriktad rådgivning. Med mer än 20 års erfarenhet inom skatteområdet, varav tio med särskilt fokus på fastighets- och byggbranschen, kändes uppdraget spännande och relevant. 

– Jag har arbetat på flera olika typer av företag och kände att jag med min erfarenhet från bolagssidan kunde bidra med en förståelse för kundernas behov och vad de efterfrågar, säger Anna Persson.

På skattesidan består fastighetsgruppen idag av cirka tio personer, varav flera har tillkommit det senaste året. Teamet arbetar med inkomstskatt, fastighetstaxering och moms och alla delar involveras i alla uppdrag. Gruppen arbetar också i nära kontakt med andra affärsområden inom Deloitte, framförallt Financial Advisory, Audit & Assurance och Tax, Management & Consulting, samt kollegor på andra Deloitte-kontor runtom i världen. 

– Vi jobbar väldigt integrerat. När vi får in en fråga tittar vi på alla aspekter av den och säkerställer att kunden får den bästa rådgivningen utifrån alla kompetenserna inom teamet. De får dessutom tillgång till våra andra affärsområden och vårt internationella nätverk, säger Anna. 

Teamets kunder består framförallt av bolag i fastighets- och byggbranschen, inklusive börsnoterade bolag och internationella fonder. Gruppen arbetar mycket med fastighetstransaktioner och omstruktureringsprojekt, och har kunder som de hjälper löpande under året med allt ifrån transaktioner till deklarationer. Det dyker också upp frågor inom områden som fastighetsreglering och stämpelskatter. 

– Det senaste året har det varit mycket fokus på logistik i branschen. Vi ser också många stora strukturaffärer och utköp från börsen. Sedan pandemin började är det också mycket fokus på effektiva arbetsplatser och hybridlösningar, vilket kan innebära stora ombyggnationer och inte sällan komplexa momsfrågor, säger Anna.

Det som lockade Anna till Deloitte utöver möjligheten att erbjuda kunder en fullservice och ett internationellt nätverk var framförallt ledarskapet och det aktiva arbetet med områden som mångfald och jämställdhet. Hon tycker att Deloitte utmärker sig som arbetsplats på så sätt att det är stort fokus på personlig utveckling och samarbetet mellan olika delar av organisationen.

Hur ser hon på framtiden för fastighetsgruppen? 

– Det finns mycket att göra! Vi känner att vi har etablerat oss på marknaden nu och har ett stort inflöde av jobb och roliga arbetsuppgifter. Fastighetsbranschen är en dynamisk bransch där det alltid är mycket som händer. Om man tycker att det verkar spännande tycker jag att man ska söka sig till vårt team – vi fortsätter att växa!

Skicka en ansökan till Deloittes fastighetsgrupp > 

Hade du nytta av den här informationen?