Nyheter

Tillhandahållande av e-ljudböcker ska beskattas med 25 procent moms

Momsnytt 

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 3 mars 2016 slagit fast att tillhandahållande av e-ljudböcker genom strömning eller nedladdning utgör tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg och som ska beskattas med 25 procent moms.

Publicerad: 2016-06-21

Förhandsbeskedet behandlar frågan om tillhandahållande av e-ljudböcker skulle kunna utgöra omsättning av böcker eller omsättning i biblioteksverksamhet och därmed omfattas av en reducerad momssats på 6 procent. Skatterättsnämnden hänvisar till EU-domstolens praxis av vilken framgår att tillhandahållande av e-böcker, genom nedladdning eller strömning, utgör tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. Skatterättsnämnden anser att det inte finns något skäl att bedöma e-ljudböcker annorlunda.

Det innebär att tillhandahållande av e-ljudböcker inte kan anses utgöra sådan omsättning av böcker som omfattas av den reducerade skattesatsen. Tillhandahållande av e-ljudböcker kan enligt Skatterättsnämnden inte heller anses utgöra omsättning i biblioteksverksamhet eftersom ett sådant tillhandahållande måste ske via ett tekniskt medium eller en fysisk bärare.

Deloittes kommentar

Förhandsbeskedet klargör att tillhandahållande av e-ljudböcker genom nedladdning eller strömning utgör tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg och därmed ska beskattas med 25 procent moms. Det har i flera år förts diskussioner om e-böcker och e-ljudböcker bör omfattas av den reducerade momssatsen som gäller vid försäljning av fysiska böcker och ljudböcker. EU-kommissionen har aviserat att de kommer att lägga fram ett förslag som syftar till att modernisera momshanteringen vid e-handel. Förslaget öppnar bland annat upp för användande av samma reducerade momssats för elektroniska publikationer som för fysiska publikationer. Det återstår dock att se om förslaget kommer att gå igenom.

Hade du nytta av den här informationen?