Nyheter

EU-kommissionen vill modernisera momsen inom EU

Momsnytt 

Den 7 april presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för moms. Bland annat föreslås alternativ för att ge medlemsstaterna mer frihet att bestämma sina momssatser.

Publicerad: 2016-06-21

Syftet med de åtgärder som omnämns i kommissionens handlingsplan är att momssystemet ska moderniseras och reformeras för att ge ett mer enhetligt momsområde inom EU. Detta då det nuvarande regelverket är komplicerat och kostsamt för medlemsstaterna och företagen. Planen är att göra momssystemet i EU enklare, företagsvänligare och mer skyddat mot bedrägerier.

Handlingsplanen banar väg för en modernisering av de gällande momsreglerna i EU genom

  • nyckelprinciper för att införa ett slutligt momssystem för EU-handel som bygger på destinationslandsprincipen, dvs. att varor och tjänster ska beskattas där de konsumeras,
  • uppdatering av ramarna för momssatser och alternativ för att ge medlemsstaterna mer flexibilitet för att själva bestämma vilka varor och tjänster som ska omfattas av reducerade momssatser,
  • planer på att förenkla momsreglerna för e-handelsföretag inom ramen för strategin för en digital inre marknad och för ett omfattande momspaket för att göra livet lättare för små och medelstora företag, samt
  • åtgärder för att bekämpa momsfusk. 

Kommissionen kommer redan i år presentera förslag i enlighet med handlingsplanen. Kommissionens avsikt är därefter att 2017 lägga fram ett förslag på slutgiltiga regler för ett gemensamt momsområde inom EU.

Hade du nytta av den här informationen?