Nyheter

EUs frihandelsavtal med Kanada är äntligen igång

Gå inte miste om möjligheterna vid handel med Kanada

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada kan användas från och med den 21 september 2017. Ett frihandelsavtal ger stora möjligheter till ökad handel och stora besparingar, förutsatt att ert företag uppfyller de krav och kriterier som ställs i frihandelsavtalet.

Publicerad 2017-10-02

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada - det så kallade CETA-avtalet - är det mest omfattande frihandelsavtal som EU hittills har slutit. Avtalet är färdigförhandlat och kan användas från och med den 21 september, även om det inte är slutgiltigt underskrivet.

En viktig del och kanske den mest intressanta för företag är avtalet är att tullsatserna på de flesta varor med ursprung i EU eller Kanada numera är 0%. Det betyder att man slipper betala tull för varor med ursprung i EU vid import till Kanada och givetvis är också varor med ursprung i Kanada tullfria vid import till EU. En nolltullsats kan bland annat ge stora konkurrensfördelar, större omsättning och möjlighet till ökade marginaler. 

Sverige har redan ett gott anseende i Kanada och med lägre och mera konkurrenskraftiga priser är möjligheterna mycket stora för svenska företag att komma in på, eller stärka sina positioner på den kanadensiska marknaden.

Det är viktigt att säkra att ert företag uppfyller de kriterier som ställs i avtalet, både vad det gäller varornas ursprung, dokumentationskrav, att ni har de rätta tulltillstånden osv.

Tillexempel kan nämnas att företaget ska ha tillgång till EUs REX-system för att kunna exportera sändningar med förmånstull till Kanada om varuvärdet är över 6000 €. Detta är dock bara ett av alla kriterier som ska uppfyllas.   

CETA avtalet är bara det senaste i raden av alla frihandelsavtal som EU Kommissionen har slutit, glöm därför inte att säkra att ert företag också nyttjar andra avtal och möjligheter på mest optimalt vis. Deloitte har utvecklat komplicerade verktyg som sammanställer och analyserar alla era tulldata, för att därefter på ett enkelt och pedagogiskt sätt visa möjlighet till besparingar, men som även kan visa på eventuella brister i er regelefterlevnad.

 

Kontakta oss gärna om ni har frågor, eller vill ha hjälp att säkra att ni nyttjar de möjligheter som följer av avtalet vid handel med Kanada. Vi kommer också gärna ut och demonstrerar de verktyg vi har i vår portfölj.

Kontaktpersoner

Benny Persson +46 73 397 13 11, bpersson@deloitte.se

Fredrik Vestli +47 97 53 27 81, fvestli@deloitte.no

Johan Perulf +45 30 93 52 35, jperulf@deloitte.dk

 

Hade du nytta av den här informationen?