Artikel

Finansdepartementet föreslår att momsgruppsreglerna ska slopas

Finansminister Anders Borg har meddelat att man i vårpropositionen har för avsikt att avisera ett slopande av momsgruppsreglerna.

Finansdepartementet hade en presskonferens den 20 februari där man presenterade finansieringsåtgärder för åren 2015-2018 som kommer att aviseras i vårpropositionen. Ett av förslagen avser momsområdet och träffar företrädesvis bank-, finans- och försäkringssektorn. Finansdepartementet föreslår att momsgruppsreglerna slopas. Några detaljer kring förslaget har inte publicerats varför det ännu är oklart från när man tänker sig att reglerna ska slopas. Under dagens presskonferens presenterades dock information som tyder på att Finansdepartementets tanke är att detta blir verklighet redan per den 1 januari 2015.

Om förslaget blir verklighet kommer de flesta bank-, finans- och försäkringskoncerner kraftigt påverkas. Hur omfattande effekten blir för respektive bolag beror naturligtvis på flera omständigheter men bör noga analyseras i varje enskilt fall. 

Vi kommer förhoppningsvis veta mer om det förslaget efter att vårpropositionen presenteras den 9 april.    

Hade du nytta av den här informationen?