Nyheter

Flera förslag till lagändringar på momsområdet

Momsnytt 

Regeringen har under året presenterat flera förslag till lagändringar på momsområdet. Förslagen avser avdragsrätt vid måltidsrepresentation, sänkt momssats för vissa reparationer samt en omsättningsgräns för mindre företag, och föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Publicerad: 2016-06-21

Dagens regler om avdrag för moms vid måltidsrepresentation hänvisar till inkomstskattelagens beloppsgränser för hur stort avdrag ett företag har rätt att göra. Inkomstskattelagen medger avdrag med 90 kronor per person och tillfälle. Detta belopp har i praxis inte ansetts förenligt med EU-rätten på momsområdet. Med hänsyn till detta tillämpas idag ett flertal olika beloppsgränser, bland annat beroende på om representationen är intern eller extern eller om måltiden innefattar starköl eller vin. Regeringen har nu föreslagit att det enbart ska finnas en beloppsgräns på momsområdet, 300 kronor per person och tillfälle. Enligt förslaget ska också den inkomstskatterättsliga avdragsrätten slopas.

Regeringen har även föreslagit att momssatsen för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier sänks från 25 procent till 12 procent. Regeringen har anfört att syftet med förslaget är av miljöhänsyn då färre konsumenter antas köpa nya varor om priset för att laga produkter sänks. 

Slutligen har regeringen även föreslagit att en omsättningsgräns införs för beskattningsbara personer vars omsättning inom landet högst uppgår till 30 000 kronor per år. Följden av en sådan ändring är att mindre företag inte är skyldiga att registrera sig för, redovisa, fakturera eller betala moms. Förslaget är en undantagsregel som många länder i Europa redan har infört. 

Deloittes kommentar

Det är inte utan svårigheter som företag idag gör bedömningar för varje person och tillfälle om hur stort momsavdrag de är berättigade till i samband med representation. Att endast tillämpa en beloppsgräns underlättar därmed för företagen, vilket vi ser som välkommet. Det bör dock noteras att bolag som inte bedriver momspliktig verksamhet inte har avdragsrätt för moms, varför ett förslag som enbart medför avdragsrätt för moms och inte på inkomstskattens område helt förtar dessa bolags måltidsavdragsrättsmöjligheter.

Förslaget att sänka momssatsen för reparationer omfattar både större och mindre reparationer. I praktiken kan det ifrågasättas om en momssänkning kommer att leda till sådana prisskillnader att konsumenter kan antas förändra sitt beteende. Vidare kan förslaget medföra svårigheter för företag att veta om reparationerna avser sådana produkter som omfattas av förslaget.

Deloitte välkomnar att en omsättningsgräns införs då förslaget underlättar för mindre företag såsom säsongs- och hobbyverksamheter som därmed inte behöver fakturera eller redovisa moms.

Om ni har frågor kring lagändringsförslagen och hur dessa kan komma att påverka er är ni välkomna att kontakta oss.

Hade du nytta av den här informationen?