Nyheter

Förändrade krav för permanent uppehållstillstånd för arbetstagare och egna företagare med familj

Immigration Alert 

Published: 2021-06-29

Den 23 juni 2021 informerade Migrationsverket om de förändrade kraven för permanent uppehållstillstånd för arbetstagare och egna företagare med familj med anledning av riksdagens beslut om att reglerna i utlänningslagen ska ändras. Den 20 juli 2021 träder alltså nya lagregler i kraft.

Sammanfattningsvis handlar det om utökade krav för beviljandet av permanent uppehållstillstånd för en arbetstagare eller egenföretagare. Vilka regler som specifikt kommer gälla för arbetstagarens anställning har ännu inte presenterats. Det handlar också om en introduktion av ett försörjningskrav för medföljande familjemedlemmar vid prövning av permanent uppehållstillstånd.

Försörjningskravet innebär att den anställde måste kunna visa att dennes inkomst är tillräcklig för att försörja familjen. Hur detta kommer definieras är ännu oklart, högst troligt kommer det läggas i linje med andra tillståndsslag. Det kommer även införas ett krav på att familjens boende är av en tillräcklig storlek och standard för att familjen ska kunna bo i den. De medsökande familjemedlemmarna ska även ha varit bosatta i Sverige i minst tre års tid, medsökande över 18 år ska kunna försörja sig själva och alla medsökande över 15 år kommer prövas för vandel.

Om familjemedlemmarna inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd så kan de istället få ett förlängt uppehållstillstånd. Möjligheten att prövas för permanent uppehållstillstånd finns då vid nästa förlängningsansökan.

Arbetet med förslaget om att införa eventuella kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna erhållas fortgår.

Deloittes kommentar

Detaljerna kring de nya kraven är fortfarande otydliga, artikeln kommer därmed uppdateras så snart mer information finns att tillgå avseende de ökade kraven på den anställde och egenföretagaren.

Gällande försörjningskravet för familjemedlemmar så var detta väntat i och med det delbetänkande som presenterades i februari i år (Regeringen föreslår förbättrat system för arbetskraftsinvandring – vad betyder det för arbetsgivare? (deloitte.com). Främst ser vi att detta kommer påverka anställdas möjligheter att ta med sig sin familj i de fall där familjerna är större och arbetstagarens lön lägre, något som i längden kan komma att påverka antalet potentiella anställningar från tredje land. Det tydliga kravet på hur länge familjen ska ha vistats i Sverige innan de kan beviljas permanent uppehållstillstånd ökar risken för att familjens tillstånd hamnar ur fas, vilket ställer högre krav på att bevaka hela familjens tillståndsdatum.

Would you like to read this information in English?

open in new window Click here

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Partner
+46 73 397 13 04
aholmberg@deloitte.se

Martina Ogenhammar
Senior Manager, Head of Immigration - Global Employer Services
+46 70 080 21 60
mogenhammar@deloitte.se

Kaltrina Abazi
Assistant Manager, Immigration - Global Employer Services
+46 70 080 32 62
kabazi@deloitte.se

Sofia Wennberg
Associate, Immigration - Global Employer Services
+46 70 080 27 91
swennberg@deloitte.se

Switchboard
seimmigration@deloitte.se
+46 75 246 26 00

 

Hade du nytta av den här informationen?