Nyheter

Förberedelser inför Brexit

Tax Alert

Publicerad: 2018-10-23

Brexit närmar sig med stormsteg och oavsett om EU och Storbritannien enas om övergångsregler, hård eller mjuk Brexit etcetera, kommer ett stort antal svenska företag att påverkas.

Enligt ett uttalande från Kommerskollegium förväntas minst 7000 svenska företag påverkas av Storbritanniens kommande utträde ur EU. Genom att svara på Deloittes korta enkät får du på ett enkelt sätt en indikation på om just ditt företags momsrutiner behöver justeras.

Skatteverket har nyligen publicerat information om Brexit och dess inverkan på svenska företags moms- och tullrutiner. Du når informationen här.

På Deloittes avdelning för indirekta skatter, vilken inkluderar moms och tull, jobbar vi aktivt med frågor kring Brexit. Om du har frågor kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Enkät

Genom att svara på Deloittes korta enkät får du på ett enkelt sätt en indikation på om just ditt företags momsrutiner behöver justeras i samband med Brexit.

Till enkäten
Hade du nytta av den här informationen?