Artikel

Föreslagen omsättningsskatt på finansiella transaktioner inom EU

FTT står för Financial Transaction Tax och är en föreslagen omsättningsskatt på finansiella transaktioner inom EU. EU-kommissionen har föreslagit att skatten ska införas i de 11 deltagande EU-medlemsstater den 1 januari 2014.

Introducerandet av en omsättningsskatt på finansiella transaktioner inom EU har debatterats flitigt sedan början av den ekonomiska krisen under 2008. Då enighet inte har gått att uppnå mellan samtliga medlemsstater har nu 11 medlemsstater valt att gå vidare med införandet av FTT inom ramen för s.k. fördjupad samverkan. Dessa 11 medlemsstater är Belgien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Österrike. Nederländerna har också visat intresse och förklarat att de kan vara villiga att delta i införandet om vissa villkor, främst avseende pensionsfonder, är uppfyllda.

De deltagande medlemsstaterna har fått officiellt tillstånd från övriga medlemsstater att gå vidare med processen med den fördjupade samverkan och den 14 februari 2013 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till direktiv om införandet av FTT i dessa medlemsstater.

Enligt det förslag till direktiv som EU-kommissionen nu har presenterat ska en omsättningsskatt på finansiella transaktioner införas i de deltagande medlemsstaterna. Denna skatt kommer att träffa transaktioner med finansiella instrument som utförs av finansinstitut, och ska tas ut i direkt samband med att transaktionen sker. Skatten ska träffa finansiella transaktioner där ett finansinstitut är part i transaktionen och minst en part i transaktionen är etablerad i en deltagande medlemsstat eller om transaktionen omfattar finansiella instrument som är utfärdade i en deltagande medlemsstat. Detta gör att även finansinstitut i Sverige och andra länder som inte deltar i införandet av skatten kan komma att träffas av den nya omsättningskatten.

Varje finansinstitut som är part i transaktionen ska vara skyldig att betala skatten vilket innebär att både köpande och säljande part ska betala skatten om de faller in under definitionen av finansinstut. Skatten ska tas ut med 0,1 % av den ersättning som betalas för de finansiella instrumenten eller med 0,01 % av avtalets nominella belopp om transaktionen avser derivat. Skatten ska betalas till de lokala skattemyndigheterna direkt när transaktionen utförs och dokumentation kring transaktionerna ska sparas i fem år. Betalningsansvaret för skatten ska enligt förslaget vara solidariskt vilket innebär att om en av de skattskyldiga parterna inte betalar sin del av skatten blir den andra parten skyldig att betala båda parternas skatt.

Enligt EU-kommissionens förslag ska reglerna börja gälla den 1 januari 2014 i samtliga deltagande medlemsstater.

Deloitte har ett nätverk av FTT-experter runt om i Europa som kan bistå med sin samlade kunskap och erfarenhet för att på ett effektivt sätt kunna assistera finansiella institutioner med dessa gränsöverskridande frågor. Vårt team består både av skatteexperter och av experter inom business consulting som kan hjälpa er med att bedöma effekten av skatten på er verksamhet, förstå vilka förändringar i system och processer som krävs för att kunna identifiera transaktioner som träffas av skatten och uppfylla de rapporterings- och betalningskrav som kommer att ställas.

Hade du nytta av den här informationen?