Hot topics in global tax

Artikel

Brexit-situationen är fortsatt kritisk

Förbered er inför utträdet

Publicerad: 2019-10-22

Brexit-följetongen fortsätter. Omröstning kring det nya avtalet som skulle ske den 19 oktober blev inställd och Boris Johnson ber återigen EU om mer tid. Utan lösning i sikte finns en möjlighet att Storbritannien kraschar ut ur EU – är du förberedd?

Den 19 oktober planerades en omröstning i det brittiska parlamentet kring det nya avtal som Boris Johnson förhandlat fram med EU. Avtalet har för svenskt vidkommande i allt väsentligt samma innehåll som det tidigare avtal som förhandlades fram av hans företrädare Theresa May, men med viktiga skillnader i hur gränsen mellan Irland och Nordirland ska hanteras, särskilt med avseende på tull- och momsregler i handel över gränsen.

Omröstningen ställdes emellertid in på grund av att en enskild ledamot krävt ytterligare tid för att gå igenom avtalet i detalj och motionen klubbades igenom i parlamentet. Boris Johnson skickade därefter tre brev till EU, i vilka han både bad om mer tid och även uttryckte sina tvivel om att en ytterligare förlängning skulle hjälpa situationen.

Trots att det brittiska parlamentet har antagit den så kallade ”Benn-act” som principiellt förhindrar en avtalslös Brexit den 31 oktober finns det ännu ingen konkret lösning i sikte och risken att Storbritannien kraschar ut ur EU utan avtal måste fortfarande bedömas vara hög. Kommande veckor kommer att innehålla en rad omröstningar och beslut som kommer att utvisa hur dramat fortsätter.
 

Deloitte förbereder dig inför utträdet

Deloitte arbetar aktivt med frågor kring Brexit och kan tillsammans med vårt globala nätverk erbjuda ditt företag ett komplett stöd för att du ska vara så redo som möjligt för de förändringar som sker. På moms- och tullsidan erbjuder vi bland annat:

  • Utarbetande eller analys av Brexit-plan för att bland annat säkerställa att klassificeringar är gjorda för tulländamål och att nödvändiga tillstånd är på plats
  • Anpassning av ERP för att möjliggöra korrekt momsrapportering
  • Justering av leveransvillkor (INCOTERMS) för att undvika registreringsskyldighet i UK
  • Genomgång av materiella transaktionsflöden för att säkerställa nödvändiga justeringar i hantering och rapportering


Kontakta oss

Vill du diskutera hur Deloitte kan hjälpa er med frågorna kontakta någon av oss.

Hade du nytta av den här informationen?