Nyheter

Frivillig rättelse

Genom att lämna en frivillig rättelse kan du undvika risken för skattetillägg och skattebrott

Oredovisade eller felaktigt redovisade tillgångar och kapitalinkomster i utlandet, exempelvis medel i utländska bankkonton och aktiedepåer kan leda till 40 procents skattetillägg. Då det rör sig om större värden kan det i värsta fall även föreligga risk för skattebrott. Genom att lämna en frivillig rättelse kan du undvika risken för skattetillägg och skattebrott.

Sverige har historiskt haft svårt att kontrollera svenska oredovisade tillgångar utomlands. På senare tid har dock Sverige tillsammans med många andra länder flyttat fram positionerna och under de senaste åren har förhandlingar om ett flertal nya informationsutbytesavtal inletts och flera avtal har redan undertecknats och trätt i kraft. Framöver kommer det att finnas utökade möjligheter för ländernas skattemyndigheter att inhämta information om inkomster i andra länder. Bland de länder som Sverige inlett förhandlingar eller redan har slutit avtal med kan nämnas Caymanöarna, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Isle of Man och Schweiz. Genom dessa avtal kommer Skatteverket i framtiden att ha större möjligheter att kontrollera om skattskyldiga i Sverige har oredovisade tillgångar utomlands.

För det fall en person inte har redovisat skattepliktiga inkomster eller tillgångar i sin deklaration har Skatteverket normalt möjlighet att eftertaxera personen under fem år efter taxeringsåret. Sker eftertaxeringen på Skatteverkets initiativ kan Skatteverket påföra skattetillägg på 40 procent av den skatt som tillkommer till följd av eftertaxeringen. I vissa fall, vanligtvis när den tillkommande skatten uppgår till mer betydande belopp kan eftertaxeringen också resultera i åtal för skattebrott. Om underlåtelsen att redovisa inkomster och tillgångar utgör grund för grovt skattebrott kan Skatteverket eftertaxera en person i upp till tio år efter taxeringsåret.

Genom att lämna en frivillig rättelse, omprövar du frivilligt dina taxeringar fem år tillbaka i tiden och på så vis kan du undvika risken för skattetillägg och skattebrott. För att rättelsen ska ses som frivillig är det viktigt att omprövningen sker på ditt initiativ innan Skatteverket påbörjar eller aviserar en utredning av dina taxeringar.

Vi på Deloitte har sedan 2009 assisterat många av våra klienter med frivilliga rättelser. Du som har tillgångar i utlandet och frågor kring hur det går till att lämna en frivillig rättelse är varmt välkommen att kontakta någon av våra medarbetare i Stockholm, Göteborg eller Malmö för mer information.

Hade du nytta av den här informationen?