Artikel

Generaladvokaten underkänner Sveriges regler om momsgrupper

Den 27 november 2012 presenterade generaladvokaten sitt förslag till avgörande i mål C-480/10. Sammanfattningsvis anser generaladvokaten att Sverige inte har rätt att begränsa möjligheten att bilda momsgrupper till bank-, finans- och försäkringssektorn. Det följer enligt generaladvokaten i korthet av att:

 

  • unionsbestämmelsers innebörd ska fastställas mot bakgrund av den enskilda bestämmelsens lydelse och det sammanhang i vilket den ingår samt dess syfte och att
  • varken lydelsen i artikel 11 i momsdirektivet (som reglerar medlemsstaters möjlighet att införa regler om momsgrupper) eller det sammanhang i vilket den ingår eller dess syfte (som är att förenkla administrationen och bekämpa missbruk) medger en begränsning till en viss bransch.

 

Nästa steg är nu för EU-domstolen att pröva frågan. Det kan noteras att EU-domstolen i de flesta målen normalt följer generaladvokatens förslag till avgörande, även om undantag givetvis finns. En avgörande fråga att förhålla sig till är hur den svenska lagstiftaren kommer att agera om reglerna underkänns. Kommer nuvarande regler att modifieras eller finns det risk att reglerna om momsgrupper helt tas bort?

 

Vi rekommenderar starkt att de bolag som ingår i en momsgrupp analyserar sin situation och funderar över hur osäkerheten kring momsgruppernas vara eller icke vara bör hanteras. Vi står givetvis till tjänst om ni önskar hjälp med att identifiera relevanta frågeställningar, genomföra riskanalyser, identifiera alternativ som ger liknande fördelar som dagens momsgrupper.

Hade du nytta av den här informationen?